Çalıştay konuları

IX. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÇALIŞTAYI


Ana Teması

Temel Eğitimde Gelecek Arayışları: Vizyon Oluşturan Sınıf Öğretmenleri


Konular


Öğrenim Programları ve Öğretim Sistemi


 1. İlkokul Ders Programları
 2. Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Lisans Programları
 3. Lisans Üstü Eğitim Programları


2023 Eğitim Vizyonu


 1. 2023 Eğitim Vizyonunda ilkokulunun yeri ve önemi tartışmaları.
 2. İlkokulda öğrenim gören çocuklarda kendi ve ülke geleceği için vizyon oluşturma.
 3. 2023 Eğitim Vizyonunda görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerin mesleki gelişiminin yeri ve önemi
 4. 2023 Eğitim Vizyonunda sınıf öğretmeni yetiştirme tartışmaları


İlkokulda Öğretim Süreci


 1. İlk Okuma - Yazma ve Türkçe Öğretimi
 2. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
 3. Fen ve Matematik Öğretimi
 4. Görsel Sanatlar ve Müzik öğretimi
 5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
 6. Eğitsel Oyunlar ve Fiziki Etkinlikler


İlkokulda Sınıf Yönetimi ve Ölçme Değerlendirme


 1. İlkokulda Sınıf Yönetimi
 2. İlkokulda Ölçme Değerlendirme Süreci


Sınıf Öğretmeninin Dünü, Bugünü ve Geleceği


 1. Sınıf Öğretmeni Mesleki Gelişimi
 2. Sınıf Öğretmenin Özlük Hakları ve Sorunları